Zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody do analiz fizyko-chemicznych na terenie działki nr 911/4 W Świętej Katarzynie, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad wierceniami, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia.

Do rozpakowania plików w formacie 7z niezbędny jest program, który można pobrać ze strony Pobierz - Program do Pakowania 7-Zip

Pytania i odpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 138.33 KB Anna Janus
Badania geofizyczne Św. Katarzyna pdf 223.45 KB Anna Janus
Dokumentacja Hydrogeologiczna pdf 579.10 KB Anna Janus
Mapa propozycje nowe studnie pdf 341.01 KB Anna Janus
Mapa stacja Św. Katarzyna pdf 1.53 MB Anna Janus
Nowe pozwolenie wodnoprawne ŚW. Katarzyna pdf 3.82 MB Anna Janus
Strefa Św. Katarzyna pdf 1.37 MB Anna Janus
Mapa dokumentacja Św. Katarzyna pdf 1.42 MB Anna Janus
PG2 Św. Katarzyna pdf 232.31 KB Anna Janus
PG3 Św. Katarzyna pdf 120.71 KB Anna Janus
Izoomy Św. Katarzyna pdf 278.89 KB Anna Janus
Mapy, wypisy, dokumentacja cz 1 7z 62.79 MB Anna Janus
Mapy, wypisy, dokumentacja cz 2 7z 9.62 MB Anna Janus
Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx 53.78 KB Anna Janus
Zał. 2 Klauzula RODO docx 46.25 KB Anna Janus
Zał. 3 Wzór umowy docx 34.88 KB Anna Janus
Pytania i odpowiedzi 1 pdf 284.66 KB Anna Janus
Informacja o złożonych ofertach pdf 249.60 KB Anna Janus
Wybór najkorzystniejszej oferty pdf 290.32 KB Anna Janus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:58 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:09 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:10 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:10 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:11 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:12 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:13 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:13 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:14 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:14 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:15 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:25 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:29 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:29 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 11:29 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 11:31 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 11:32 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 11:32 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 październik 2021 06:23 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 13:01 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 listopad 2021 13:01 Anna Janus