Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstał w 2000 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego na mocy uchwały nr XVII/114/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 grudnia 1999 roku oraz uchwały nr XIX/136/99 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 grudnia 1999 roku zmieniającej uchwałę nr XVII/114/99. Założycielem i jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Siechnice (wcześniej Gmina Święta Katarzyna).
Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000133275. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 211 500,00 zł i obejmuje 122 115 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł każdy, z czego 11 161 500,00 zł zostało wniesione aportem infrastruktury wodociągowej. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników.

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.