Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
ZGK/17/ZP/U/2022 Opracowanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych na terenie gminy Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 113
ZGK/12/ZP/RB/2022 Demontaż, remont komory kraty oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowej kraty taśmowo hakowej na oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej 5 w Siechnicach. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 118
ZGK15/ZP/U/2022 Przegląd i badanie wydajności hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 80
ZGK/14/ZP/U/2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach i od ulicy Pogodnej do ulicy Kole Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 111
ZGK/11/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach i od ulicy Pogodnej do ulicy Kolejowej w Radwanicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowe Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 376
ZGK/8/ZP/RB/2022 Remont przepompowni ścieków na działce nr 262/2 przy ulicy Wałowej oraz na działce nr 186 w ulicy Konopnickiej w Radwanicach, gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 308
ZGK/10/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej od ulicy Pogodnej do ulicy Kolejowej w Radwanicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 690
ZGK/9/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach w podziale na II etapy (częśc Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 782
Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconej studni zastępczej Vz na ujęciu... Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 588
Remont przepompowni ścieków na działce nr 262/2 przy ulicy Wałowej w Radwanicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 339