Zarząd

Piotr Brzuzek - Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza

Rafał Kowalczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Idzikowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krystyna Chmura
Piotr Zajiczek 

Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Siechnic Milan Ušák

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.