Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
ZGK/109/U/2023 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Siechnice” Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 220
ZGK/67/ZP/U/2023-PU Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej na obiektach należących do ZGK sp. z o.o. w Świętej Katarzynie Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 327
ZGK/66/ZP/U2023-PU Wykonanie okresowych rocznych przeglądów obiektów budowlanych należących do ZGK sp. z o.o. w Świętej Katarzynie Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 433
ZGK/9/ZP/D/2023 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego ( rok produkcji 2023) samochodu osobowego typu van Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 261
ZGK/8ZP/D/2023 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego ( nie starszy niż 2023) samochodu osobowego typu van Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 379
ZGK/7ZP/D/2023 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego (rok produkcji 2022) samochodu osobowego typu van Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 364
ZGK/6/ZP/RB/2023 Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Ziemskiej i Św. Krzyża, poprzez ul. Jaśminową do skrzyżowania ul. Czeremchowej i Zielonej w Siechnicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 873
Rozbiórka kontenerowej stacji podwyższenia ciśnienia oraz budowa nowej stacji podwyższenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną o pojemności 300 m3 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1045
ZGK/1/ZP/D/2023 Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do odczytu radiowego oraz legalizacja starych wodomierzy w roku 2023 Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 514
ZGK/2/ZP/D/2023 Sukcesywne dostawy chemii technologicznej do siedziby Zamawiającego Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 511