Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzch Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 36
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach do ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 43
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie do ulicy Reja w Smardzowie oraz wzdłuż ulicy Lipowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 50
Wykonanie 4 szt. audytów energetycznych dla budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 207
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Łukaszowicach do ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 158
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Żernickiej w Świętej Katarzynie do ulicy Reja w Smardzowie oraz wzdłuż ulicy Lipowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 175
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 329
Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconych studni nr 3 i 4 na ujęci -poniżej cała nazwa zam. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 343
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 371
Zapytanie ofertowe na zgłoszenie wodnoprawne do Wód Polskich pompowania pomiarowego studni na ujęciu w Łukaszowicach, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego w czasie wykonywania odwiertu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dz. nr 92/11 w Łukaszowicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 337