Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
ZGK/11/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach i od ulicy Pogodnej do ulicy Kolejowej w Radwanicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowe Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 105
ZGK/8/ZP/RB/2022 Remont przepompowni ścieków na działce nr 262/2 przy ulicy Wałowej oraz na działce nr 186 w ulicy Konopnickiej w Radwanicach, gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 209
ZGK/10/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej od ulicy Pogodnej do ulicy Kolejowej w Radwanicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 579
ZGK/9/ZP/RB/2022 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Wrocławskiej w Radwanicach do ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach w podziale na II etapy (częśc Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 679
Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconej studni zastępczej Vz na ujęciu... Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 492
Remont przepompowni ścieków na działce nr 262/2 przy ulicy Wałowej w Radwanicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 254
Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn.: „III etap rozbudowy oczyszczalni ścieków na działkach nr 232 i 233 przy ulicy Zachodniej w Siechnicach, gmina Siechnice” Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 726
ZGK/4/ZP/U/2022 Analizy przedrealizacyjne dla projektu „Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz etapu III modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zachodniej w Siechnicach" Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 536
ZGK/3/ZP/RB/2022 Remont przepompowni ścieków na działce nr 262/2 przy ulicy Wałowej w Radwanicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 55
ZGK/2/ZP/D/2022 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu ciężarowego z zabudową asenizacyjną Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 537