Unieważnienie postępowania - aktualizacja dokumentacji 

Informacja o złożonych ofertach - aktualizacja dokumentów 

Aktualizacja dokumentów, OPZ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, Zmiana terminu składania ofert: 28.06.2021r. 

Do rozpakowania plików w formacie 7z niezbędny jest program, który można pobrać ze strony Pobierz - Program do Pakowania 7-Zip

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6.58 MB Anna Janus
Opinia geologiczna pdf 5.18 MB Anna Janus
Uzgodnienia 7z 51.02 MB Anna Janus
Projekt wykonawczy 7z 4.50 MB Anna Janus
STWiORB 7z 2.98 MB Anna Janus
SWZ Iwiny wodociąg docx 72.14 KB Anna Janus
Umowa PKP pdf 4.42 MB Anna Janus
Zał 1 Formularz ofertowy docx 54.84 KB Anna Janus
Zał 2 OPZ Iwiny docx 41.44 KB Anna Janus
Zał 3 Wzór umowy docx 58.62 KB Anna Janus
Zał 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 58.50 KB Anna Janus
Zał 5 Wykaz kadry doc 57.00 KB Anna Janus
Zał 6 Klauzula informacyjna RODO docx 46.07 KB Anna Janus
Instrukcja elektronicznego podpisania oferty docx 108.51 KB Anna Janus
Informacja: OPZ inspektora nadzoru, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT pdf 679.46 KB Anna Janus
OPZ inspektor nadzoru docx 41.44 KB Anna Janus
Informacja o złożonych ofertach pdf 624.44 KB Anna Janus
Unieważnienie postępowania pdf 653.94 KB Anna Janus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 11:55 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 11:56 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:02 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:02 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:03 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:03 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:04 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:06 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:06 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:06 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:07 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:07 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:07 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 czerwiec 2021 12:08 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 czerwiec 2021 12:09 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:06 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 12:06 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 lipiec 2021 12:44 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 lipiec 2021 10:58 Anna Janus