Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1282
Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconych studni nr 3 i 4 na ujęci -poniżej cała nazwa zam. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1225
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice na odcinku od ulicy Buforowej do ulicy Kościuszki w Iwinach i ulicy Poziomkowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1270
Zapytanie ofertowe na zgłoszenie wodnoprawne do Wód Polskich pompowania pomiarowego studni na ujęciu w Łukaszowicach, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego w czasie wykonywania odwiertu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dz. nr 92/11 w Łukaszowicach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1211
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia 2 ujęć wody wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową lub rozbudową stacji uzdatniania wody w Groblicach, gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1390
Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego nr 2 dla potrzeb zwiększenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Łukaszowice, Gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1475
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1339
Wykonanie otworu poszukiwawczo-pilotażowego nr P-1 na terenie działki nr 257/7 w Iwinach, Gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 1406
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Groblice-Siechnice, Gmina Siechnice, wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 116
Wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej od ulicy Poziomkowej, wzdłuż ulicy Strzelińskiej do ulicy Kolejowej w Żernikach Wrocławskich wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego po wykonanych robotach. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 96