Aktualne

Tytuł Autor Odsłony
ZGK/32/ZP/D/2021 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SIECHNICACH w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 426
ZGK/31/ZP/D/2021 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SIECHNICACH w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 542
ZGK/30/ZP/RB/2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie 3 otworów poszukiwawczo-pilotażowych na terenie gminy Siechnice na działkach nr: 1) 47/2 w Siechnicach. 2) 49/2 w Sulęcinie. 3) 77/4 w Kotowicach. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 502
ZGK/14/ZP/U/2021-PU zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody - całość nazwy zamówienia poniżej Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 448
ZGK/13/ZP/U/2021-PU zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie 4-5 otworów do ujęć czwartorzędowych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek - cała nazwa zamówienia poniżej Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 444
ZGK/28/ZP/D/2021 zamówienie na: kompleksową dostawę energii elektrycznej do zasilania obiektów będących własnością lub w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. (dalej ZGK), będących w grupach taryfowych: B23, C11, C12b, i C21 Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 504
ZGK/29/ZP/U/2021 wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody z nowo odwierconej studni nr 2 na ujęciu Łukaszowice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 561
ZGK/12/ZP/U/2021-PU zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody do analiz fizyko-chemicznych na terenie dz nr106/18 Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 525
27/ZP/U/2021 Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek radiowych na wodomierze do odczytu radiowego w latach 2021-2022. Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 605
ZGK/11/ZP/U/2021-PU Dostawa i montaż kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej w Siechnicach na działce nr 232, Gmina Siechnice Udostępniony przez: Anna Janus Odsłon: 598