Informacja o złożonych ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1,011.91 KB Anna Janus
Warunki techniczne pdf 1.01 MB Anna Janus
Przewody wodociągowe pdf 1.68 MB Anna Janus
Przejścia przewodów pdf 526.79 KB Anna Janus
Oświadczenia prywatnych właścicieli odt 7.15 KB Anna Janus
Koncepcja rozbudowy sieci pdf 610.88 KB Anna Janus
Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx 54.67 KB Anna Janus
Zał. nr 2 wytyczne do projektowania docx 55.56 KB Anna Janus
Zał. 3 Wzór umowy docx 85.46 KB Anna Janus
Zał. nr 4 Wykaz wykonanych usług doc 58.00 KB Anna Janus
Zał. nr 5 Wykaz kadry doc 57.00 KB Anna Janus
Zał. nr 6 Klauzula informacyjna RODO docx 45.98 KB Anna Janus
Instrukcja elektronicznego podpisywania oferty docx 108.48 KB Anna Janus
Informacja o złożonych ofertach pdf 218.66 KB Anna Janus
Wybór najkorzystniejszej oferty pdf 245.21 KB Anna Janus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:42 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:43 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:43 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:44 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:44 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:45 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:45 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:46 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:46 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:47 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:47 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:51 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 07:52 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 styczeń 2022 07:52 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 luty 2022 13:07 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 luty 2022 13:07 Anna Janus