Zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych na wykonanie 4-5 otworów do ujęć czwartorzędowych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody do analiz fizyko-chemicznych na terenie działki nr 316/1 w Groblicach, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad wierceniami, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia.

Informacja o złożonych ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131.47 KB Anna Janus
Mapa Groblice pdf 474.42 KB Anna Janus
Propozycja studnie Groblice pdf 295.26 KB Anna Janus
Zgoda Starostwo pdf 283.70 KB Anna Janus
Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx 53.77 KB Anna Janus
Zał. 2 Klauzula RODO docx 46.25 KB Anna Janus
Zał. 3 Wzór umowy docx 34.96 KB Anna Janus
Informacja o złożonych ofertach pdf 257.12 KB Anna Janus
Wybór najkorzystniejszej oferty pdf 273.24 KB Anna Janus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:34 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:34 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:34 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:35 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:35 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:35 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 20 październik 2021 10:35 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 10:36 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 10:36 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. środa, 20 październik 2021 10:37 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 listopad 2021 13:05 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 listopad 2021 13:05 Anna Janus