Zapytanie ofertowe na opracowanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych, uwzględniających wykonanie przewiertów umożliwiających pobór próbek przewierconych skał oraz pobór wody do analiz fizyko-chemicznych na terenie działki nr 106/18 w Smardzowie, zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót, sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad wierceniami, opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrologicznej, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na pobór wód podziemnych, opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia.

 

Informacja o złożonych ofertach

Wybór najkorzystniejszej oferty

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1.58 MB Anna Janus
Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx 53.87 KB Anna Janus
Zał. nr 2 Klauzula RODO docx 46.25 KB Anna Janus
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 34.87 KB Anna Janus
Sprawozdanie pdf 2.11 MB Anna Janus
Informacja o złożonych ofertach pdf 804.74 KB Anna Janus
Wybór najkorzystniejszej oferty pdf 804.74 KB Anna Janus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:46 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:46 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:47 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:47 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:48 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 10:48 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 10:50 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 10:50 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:50 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:51 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:51 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:51 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 wrzesień 2021 10:52 Anna Janus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 wrzesień 2021 10:52 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 08:12 Anna Janus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11 październik 2021 08:12 Anna Janus